รายงานความก้าวหน้าโครงการ : รายงานสถานะโครงการ

แบ่งตามภาคเหนือ
ประจำปีงบประมาณ :

ลำดับจังหวัดจำนวนโครงการวงเงินงบประมาณวงเงินสัญญา% เบิกจ่าย% ผลงานสถานะการเบิกจ่าย
1เชียงใหม่16฿65,332,100.00฿41,193,960.000.00 %4.38 % ไม่ระบุ
2ลำพูน4฿25,023,500.00฿5,898,720.000.00 %24.00 % ไม่ระบุ
3ลำปาง4฿128,354,300.00฿50,667,000.000.00 %0.00 % ไม่ระบุ
4อุตรดิตถ์1฿48,560,000.00฿37,900,000.000.00 %18.00 % ไม่ระบุ
5น่าน17฿68,163,300.00฿54,706,500.000.00 %7.96 % ไม่ระบุ
6พะเยา2฿64,896,000.00฿37,334,000.000.00 %20.00 % ไม่ระบุ
7เชียงราย7฿345,914,900.00฿184,008,755.000.00 %0.00 % ไม่ระบุ
8แม่ฮ่องสอน4฿29,612,900.00฿23,748,000.000.00 %10.00 % ไม่ระบุ