รายงานความก้าวหน้าโครงการ : รายงานสถานะโครงการ

แบ่งตามภาคเหนือ
ประจำปีงบประมาณ :

ลำดับจังหวัดจำนวนโครงการวงเงินงบประมาณวงเงินสัญญา% เบิกจ่าย% ผลงานสถานะการเบิกจ่าย
1เชียงใหม่16฿65,332,100.00฿48,360,960.000.00 %54.19 % ไม่ระบุ
2ลำพูน5฿74,523,500.00฿57,705,720.000.00 %96.20 % ไม่ระบุ
3ลำปาง4฿128,354,300.00฿51,154,000.000.00 %37.50 % ไม่ระบุ
4อุตรดิตถ์1฿48,560,000.00฿37,900,000.000.00 %100.00 % ไม่ระบุ
5น่าน17฿68,163,300.00฿54,706,500.000.00 %100.00 % ไม่ระบุ
6พะเยา2฿64,896,000.00฿37,334,000.000.00 %99.00 % ไม่ระบุ
7เชียงราย7฿345,914,900.00฿184,008,755.000.00 %49.43 % ไม่ระบุ
8แม่ฮ่องสอน4฿29,612,900.00฿23,748,000.000.00 %35.50 % ไม่ระบุ