รายงานความก้าวหน้าโครงการ : รายงานสถานะโครงการ

แบ่งตามภาคเหนือ
ประจำปีงบประมาณ :

ลำดับจังหวัดจำนวนโครงการวงเงินงบประมาณวงเงินสัญญา% เบิกจ่าย% ผลงานสถานะการเบิกจ่าย
1ลำพูน1฿45,850,000.00฿30,600,000.000.00 %95.00 % ไม่ระบุ
2ลำปาง2฿22,946,800.00฿18,347,500.000.00 %97.00 % ไม่ระบุ
3อุตรดิตถ์6฿56,500,000.00฿40,064,000.000.00 %100.00 % ไม่ระบุ
4พะเยา1฿9,896,900.00฿4,541,400.000.00 %71.00 % ไม่ระบุ
5เชียงราย2฿52,489,800.00฿43,890,000.000.00 %44.50 % ไม่ระบุ