รายงานความก้าวหน้าโครงการ : รายงานสถานะโครงการ

แบ่งตามภาคเหนือ
ประจำปีงบประมาณ :

ลำดับจังหวัดจำนวนโครงการวงเงินงบประมาณวงเงินสัญญา% เบิกจ่าย% ผลงานสถานะการเบิกจ่าย
1เชียงใหม่18฿78,177,900.00฿63,307,733.000.00 %100.00 % ไม่ระบุ
2ลำพูน3฿1,483,700.00฿1,473,000.000.00 %100.00 % ไม่ระบุ
3ลำปาง6฿54,968,000.00฿52,896,664.000.00 %100.00 % ไม่ระบุ
4อุตรดิตถ์10฿105,162,000.00฿30,085,759.6868.94 %100.00 % ช้า
5แพร่4฿7,580,400.00฿4,772,859.0098.93 %100.00 % ช้า
6น่าน6฿42,666,600.00฿35,661,328.0077.07 %81.67 % ช้า
7พะเยา8฿28,962,300.00฿14,246,124.000.00 %100.00 % ไม่ระบุ
8เชียงราย13฿104,835,600.00฿84,552,045.000.00 %100.00 % ไม่ระบุ
9แม่ฮ่องสอน3฿7,797,500.00฿6,945,000.000.00 %100.00 % ไม่ระบุ