โครงการฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เสนอแนะ หรือ แจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์ตรง 02-2716007 เบอร์โทร 02-2716000
ต่อ 6119, 6540, 6509, 6536 โทรสาร 02-2986622
Email : mnre603@mnre.go.th
รองรับการใช้งานเฉพาะ Firefox 3.5 ขึ้นไปเท่านั้น ท่านสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 1/8/2557